Vergoeding computerbril wel of niet mogelijk?

Er is veel vraag naar goede informatie over het wel of niet vergoed krijgen van computerbrillen. Er zijn mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een vergoeding computerbril door je zorgverzekering of zelfs via je werkgever.

Primair is het belangrijk de verschillende types computerbrillen en hun functies te onderscheiden.

De BlauBlock™ brillen (computerbrillen maar ook wel blauw licht blokkerende brillen genoemd) hebben als functie het blokkeren van blauw licht, en daardoor de nachtrust te verbeteren.
Een tweede type bril dat als computerbril gezien wordt zijn leesbrillen die speciaal aangemeten
worden voor het werken achter een computerscherm. Een normale leesbril wordt aangemeten voor een
leesafstand van 30-35cm, en een monitor staat doorgaans tussen de 50 en de 70cm van het oog
vandaan. Hierdoor hebben mensen die hun dagelijkse werk achter een beeldscherm verrichten
weinig aan hun normale leesbril, en kunnen ze hun werk niet goed uitvoeren. Er moet dan dus een
nieuwe leesbril aangemeten worden op de leesafstand van hun computerscherm. Deze bril wordt ook een
computerbril genoemd.

De overheid definieert een computerbril als volgt:

Computerbril: “een bril waarvan de sterkte is aangepast aan het werken met een (computer)scherm, zijnde
een oogcorrectiemiddel als bedoeld in artikel 5.11, vierde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

In artikel 2 van het arbeidsomstandighedenbesluit staat het volgende betreffende de vergoeding:

1. De medewerker komt in aanmerking voor een geheel of gedeeltelijke vergoeding voor een
computerbril indien:

  • het lezen van het computerscherm met de eigen bril, niet zijnde computerbril, niet mogelijk is en
  • maatregelen ter optimalisering van de werkpleksituatie zoals de juiste afstand tussen
    ogen en monitor, voorkoming van hinderlijke lichtreflectie op het beeldscherm
    de klacht genoemd onder a niet hebben kunnen verhelpen en
  • aan de voorwaarden genoemd in deze regeling is voldaan.

 

2. De kosten (van de computerbril) komen ten laste van het budget van de dienst of dienstonderdeel waar de
medewerker werkzaam is.
ARBO computerbril vergoed krijgen, vergoeding

Voor de volledige regeling kunt u wetten.overheid.nl raadplegen.

De overheid heeft dus nog geen regelingen specifiek voor computerbrillen met als primaire functie oogcomfort en het verbeteren van de nachtrust, zoals de BlauBlock™ computerbrillen. Ondanks dat het werkcomfort op de werkvloer en de gezondheid van de werknemers door deze brillen indirect verbeterd kan worden, worden ze niet direct gebruikt om het tekst van het beeldscherm beter te kunnen lezen. Dit maakt dat blauw licht blokkerende computerbrillen eigenlijk niet wettelijk door de werkgever vergoed hoeven te worden.
Indien u echter regelmatig voor uw werkgever ook ’s avonds achter uw computer zit kunt u het natuurlijk altijd bespreekbaar maken. Zoals gezegd beïnvloedt een slechte nachtrust uw dagelijkse werkzaamheden, en is uw werkgever wellicht bereid de BlauBlock™ computerbril deels of zelfs volledig te vergoeden.

Hier kunt u de computerbrillen bekijken die BlauBlock aanbiedt. De prijzen zijn inclusief BTW, verzending is gratis.

Ga verder naar onze BlauBlock™ brillen.