Vergoeding beeldschermbril wel of niet mogelijk?

Er is veel vraag naar informatie over het vergoed krijgen van beeldschermbrillen. Er zijn mogelijkheden om een aanmerking te komen voor een vergoeding door je zorgverzekering of zelfs via je werkgever voor je beeldschermbril.

Primair is het belangrijk de verschillende types brillen en hun functies te onderscheiden.

De BlauBlock™ brillen (beeldschermbrillen maar ook wel blauw licht blokkerende brillen genoemd) hebben als functie het blokkeren van blauw licht, en daardoor de nachtrust te verbeteren.
Een tweede type bril dat als beeldschermbril gezien wordt zijn leesbrillen die speciaal aangemeten
worden voor het werken achter een beeldscherm. Een normale leesbril wordt aangemeten voor een
leesafstand van 30-35cm, en een beeldscherm staat doorgaans tussen de 50 en de 70cm van het oog
vandaan. Hierdoor hebben mensen die hun dagelijkse werk achter een beeldscherm verrichten
weinig aan hun normale leesbril, en kunnen ze hun werk niet goed uitvoeren. Er moet dan dus een
nieuwe leesbril aangemeten worden op de leesafstand van hun beeldscherm. Deze bril wordt ook een
beeldschermbril genoemd.

De overheid definieert een beeldschermbril als volgt:

beeldschermbril: “een bril waarvan de sterkte is aangepast aan het werken met een beeldscherm, zijnde
een oogcorrectiemiddel als bedoeld in artikel 5.11, vierde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

In artikel 2 van het arbeidsomstandighedenbesluit staat het volgende betreffende de vergoeding:

1. De medewerker komt in aanmerking voor een geheel of gedeeltelijke vergoeding voor een
beeldschermbril indien:

  • het lezen van het beeldscherm met de eigen bril, niet zijnde beeldschermbril, niet mogelijk is en
  • maatregelen ter optimalisering van de werkpleksituatie zoals de juiste afstand tussen
    ogen en beeldscherm, voorkoming van hinderlijke lichtreflectie op het beeldscherm
    de klacht genoemd onder a niet hebben kunnen verhelpen en
  • aan de voorwaarden genoemd in deze regeling is voldaan.

 

2. De kosten (van de beeldschermbril) komen ten laste van het budget van de dienst of dienstonderdeel waar de
medewerker werkzaam is.
ARBO beeldschermbril vergoed krijgen, vergoeding

Voor de volledige regeling kunt u wetten.overheid.nl raadplegen.

De overheid heeft nog geen regelingen voor beeldschermbrillen met als primaire functie oogcomfort en het verbeteren van de nachtrust, zoals de BlauBlock™ beeldschermbrillen. Ondanks dat de productiviteit op de werkvloer door deze brillen indirect verbeterd kan worden, worden ze niet direct gebruikt het beeldscherm beter te kunnen lezen.
Indien u echter regelmatig voor uw werkgever ook ’s avonds achter uw beeldscherm zit kunt u het natuurlijk altijd bespreekbaar maken. Zoals gezegd beïnvloedt een slechte nachtrust uw dagelijkse werkzaamheden, en is uw werkgever wellicht bereid
de BlauBlock™ beeldschermbril deels of zelfs volledig te vergoeden.

Hier kunt u de beeldschermbrillen bekijken die BlauBlock aanbiedt. De prijzen zijn inclusief BTW, verzending is gratis.

Ga verder naar onze BlauBlock™ brillen.